Ważne informacje

Rada Nadzorcza Funduszu zatwierdziła programy adresowane do osób z niepełnosprawnością:
„Mieszkanie dla absolwenta”
„Dostępne mieszkanie”   

Wnioski są przyjmowane wyłącznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), bez straty czasu Wnioskodawców, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. 
Ze szczegółami można zapoznać się na stronie
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/