• 2020pcprbanner1.jpg
  • pcpr1.jpg

PCPR

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. III edycja

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium
(spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna
dla seniorów. III edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników
Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.
Webinarium odbędzie się 11 września 2024 roku (10:00-12:30).

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów
w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.
Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz
zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89709&p_id=18

W webinarium można uczestniczyć zarówno samodzielnie, jak i grupowo (za pośrednictwem
domów seniora, klubów seniora, centrów aktywności seniora, domów pomocy społecznej, bibliotek
itp.). W przypadku zgłoszeń grupowych wypełniając formularz należy wskazać przybliżoną liczbę
uczestników webinarium.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane do 10 września 2024 roku. Formularz zgłoszeniowy
będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną
w dniu webinarium, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie (wraz z linkiem)
będą przesyłane na bieżąco.

W celu uczestnictwa w webinarium niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu
uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex. Szczegółowe
informacje techniczne dotyczące dołączenia do spotkania zostaną przesłane po potwierdzeniu
uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem (wraz z linkiem) na spotkanie.
Udział w webinarium jest bezpłatny.

Harmonogram