Ostatnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż od 24 października 2021 r. do 28 października 2022 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.


Zbliżająca się tura naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć, które mają zostać uruchomione i prowadzone w kolejnym roku realizacyjnym tj. od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach.
Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

wniosek o środki PFRON