CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ostatnie

Herman Global Coropration Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich pt.: "Kierunek kariera"

Projekt jest skierowany do 350 osób w wieku 15 - 29 lat, w tym z niepełnosprawnościami.

Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu oferowane są staże zawodowe oraz kursy zawodowe z stypendium.

Więcej informacji  pod nr telefonu : 733 982 587

 

plakat_kierunek.jpg