Ostatnie

W związku z przypadającym w sobotę świętem w dniu 26 grudnia 2020 r. , tj. w dniu wolnym od pracy, na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)  oraz na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r. przypadający w sobotę, tj. w dniu wolnym od pracy.