CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ostatnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje iż został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program pn.:„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.

Program realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bez[pośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia umiejętności i wiedzy w tym zakresie, sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program zakłada realizację wsparcia w trzech formach:

1) Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby korzystającej w ramach pobytu dziennego w limicie 240 godzin – realizowanej przez gminę.

2) Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu w limicie 14 dni – realizowanej przez gminę.

3) Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki w limicie 20 godzin – realizowanej przez powiat.

Informujemy, iż usługa specjalistycznego poradnictwa jest skierowana wyłącznie do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych wskazanych w Programie w celu podniesienia ich kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej i nie jest tożsama z zajęciami rehabilitacyjnymi, pielęgnacyjnymi, psychologicznymi itp. kierowanymi bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zainteresowanych możliwością skorzystania z specjalistycznego poradnictwa w ramach programu: „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach, ul. Lędzińska 24 lub pod numerem telefonu: 32 324 08 16, w dni robocze w godzinach od godz.: 7.30 -17.00 (poniedziałek); od 7.30 do 15.30.(wtorek, środa, czwartek -oprócz 24.12.2020 r.) oraz w piątek od godz. 7.30 -14.00.

Prosimy o zgłaszanie potrzeb w terminie do dnia 28 grudnia 2020 r., z uwagi na wyznaczony dla powiatu termin złożenia wniosku.

Szczegóły dotyczące programu pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa--edycja-2021-dla-samorzadow2

Przedłużenie terminu