Ostatnie

 • Wydano sprzęt kompterowy

  W dniach od 28.10.2020 do 02.11.2020 r. koordynatorzy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazali sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

  Zakupiony sprzęt komputerowy będzie służył do nauki, wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji, organizacji czasu wolnego oraz poszerzania wiedzy w zakresie tematyki podnoszonej w czasie nauczania zdalnego.
  Łącznie podopiecznym 26 rodzin zastępczych przekazano 40 laptopów Dell Latitude 3510 BTX oraz 6 tabletów Samsung Tablet Galaxy Tab.

  Zakupiony w ramach projektu sprzęt pozwoli na wzmocnienie rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka w zakresie organizacji zdalnego nauczania w okresie epidemii Covid-19.

   

   
 • PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

  W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

  Aktualnie wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Realizatorów programu (samorządów powiatowych) do dnia 16 listopada 2020 r. W związku z wprowadzeniem powyższych terminów składania wniosków oraz zapotrzebowań w Module III programu okres na jaki może zostać przyznane świadczenie wydłużony został do maksymalnie 5 miesięcy.

  Wniosek do pobrania

   
 • Zamknięcie WTZ, ŚDS, DDP oraz Klubu Seniora

  W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza:

  Czasowe zawieszenie działalności w terminie od dnia 20 października 2020 r. do odwołania w Dziennym Domu Pomocy  i Klubie Seniora, które mieszczą się w budynku Centrum Usług Społecznych (Lędziny, ul. Lędzińska 24a)

  Decyzja Wojewody

   
 • Pomiar temperatury kamerą termowizyjną.

  kamera termowizyjna w korytarzu

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że realizuje obowiązek nałożony przez śląskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego nakazujący objęcie codziennym pomiarem temperatury ciała wszystkie osoby wchodzące na teren powiatowego centrum pomocy rodzinie i centrum usług społecznych.

  Read more ...  
 • OGŁOSZENIE Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 9 października 2020 r.

  Szanowni Mieszkańcy!

  Informujemy, że w związku z utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem, a co za tym idzie w trosce o zdrowie pracowników, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z dniem 12 października 2020 r. (do odwołania) podlega ograniczeniom w dostępie do obiektu.
  Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24 wykonywane są na bieżąco w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w budynku Powiatowego Centrum Społecznego-Gospodarczego w Lędzinach.
  Pomimo tych utrudnień zapewniam, że pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pracują cały czas zgodnie z godzinami pracy urzędu, tj.:

  Poniedziałek: 730 - 1700
  Wtorek - Czwartek: 730 - 1530
  Piątek: 730 - 1400

  Zachęcam, by swoje sprawy w urzędzie załatwić drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu, korzystając z poczty e-mail (sekretariat@pcprledziny.pl), e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).
  Dodatkowo informuję, że dokumenty, wnioski i pisma, które chcecie Państwo dostarczyć osobiście, można zostawić w pojemniku ustawionym przed wejściem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  Wykaz wszystkich numerów telefonów do poszczególnych Działów, Zespołów oraz Punktu Link do kontaktów
  Osoby nie mające możliwości sprawdzenia telefonów w Internecie prosimyo kontakt pod numerem telefonu: 32 324 08 16.

   
 • Projekt hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiej”

  Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Ziemia Pszczyńska. Pomoc jest kompleksowa, zorganizowana w oparciu o 20-letnie doświadczenie pszczyńskiego hospicjum.

  Read more ...  

W dziennym Domu Pomocy Społecznej Seniorzy mimo koronowirusa nie próżnują i z dystansem się integrują, rozwijają zdolności manualne, intelektualne oraz siły witalne