Centrum Usług Społecznych

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ważne informacje

W dziennym Domu Pomocy Społecznej Seniorzy mimo koronowirusa nie próżnują i z dystansem się integrują, rozwijają zdolności manualne, intelektualne oraz siły witalne