Grupa wsparcia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej, skierowane przeciwko członkom rodziny, zmuszające do zachowań wbrew woli, w szczególności narażające na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Jedną z form wsparcia dla osób, które doświadczają lub doświadczyły przemocy są regularne spotkania grupy wsparcia.

Grupa wsparcia, składa się z osób o równym wobec siebie statucie, połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie z nim. Uczestnicy grupy wzajemnie słuchają się, okazują empatię, dzielą się wiedzą i sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Prowadzący grupę wprowadzają także elementy psychoedukacji.

Wszystko to pozwala uczestnikom odbudować poczucie wartości, przezwyciężyć wstyd i lęk a także odbudować wiarę we własne możliwości i sprawczość.

W Powiatowym Centrum Pomocy grupa wsparcia ma charakter otwarty i udział w niej jest bezpłatny.
Celem spotkań jest między innymi udzielenie pomocy osobom dotkniętym przemocą głównie poprzez zwiększenie ich świadomości dotyczącej tego problemu, zdobycie wiedzy na temat zjawisk towarzyszących przemocy w rodzinie oraz jak tę wiedzę wykorzystać do uwalniania się z przemocy.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia proszone są o kontakt pod numerem telefonu 32 324-08-27

Czytaj więcej zakładka AKTUALNOŚCI

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-22
Data publikacji:2016-11-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:2834