Centrum Us艂ug Spo艂ecznych

Usamodzielnienie wychowank贸w

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zast臋pcza

Projekty i programy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w L臋dzinach z siedzib膮 przy ul. L臋dzi艅skiej 24 w L臋dzinach (43-140)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 聽w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych 聽 i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), dalej RODO. informuje, i偶:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w L臋dzinach z siedzib膮 przy ul. L臋dzi艅skiej 24 w L臋dzinach (43-140), reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: mail: sekretariat@pcprledziny.pl z dopiskiem IOD, tel. +48 501070616,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu realizacji ustawowych i statutowych zada艅 聽Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w L臋dzinach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust. 2 lit. g og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b臋d膮 wy艂膮cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane b臋d膮 w czasie okre艣lonym przepisami prawa,
6. Posiada Pani/Pan prawo do dost臋pu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 偶膮dania ich usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a tak偶e prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie,
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w艂a艣ciwego w sprawach ochrony danych osobowych, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych,
8. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych w zakresie niezb臋dnym do realizacji zada艅 jest obowi膮zkowe i wynika z przepis贸w prawa a w pozosta艂ym zakresie dobrowolne