Wa偶ne informacje


Powiat Bieru艅sko-L臋dzi艅ski Serdecznie zaprasza do Klubu Seniora w Centrum Us艂ug Spo艂ecznych przy ul. L臋dzi艅skiej 24a , 43-143 L臋dziny od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 14:00-18:00

Oferujemy ciekawe zaj臋cia :

Projekt jest wsp贸艂finansowany z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020

G艂贸wnym celem projektu jest wzrost dost臋pno艣ci i jako艣ci us艂ug spo艂ecznych zapobiegaj膮cych ub贸stwu i wykluczeniu spo艂ecznemu na terenie obj臋tym Lokaln膮 Strategi膮 Rozwoju (LSR) Ziemia Pszczy艅ska. Pomoc jest kompleksowa, zorganizowana w oparciu o 20-letnie do艣wiadczenie pszczy艅skiego hospicjum.

Informujemy o projekcie Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych 鈥濿ypracowanie i pilota偶owe wdro偶enie modelu kompleksowej rehabilitacji umo偶liwiaj膮cej podj臋cie lub powr贸t do pracy鈥. (POWR脫T DO ZDROWIA, POWR脫T DO PRACY)

Powiat Bieru艅sko L臋dzi艅ski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, informuje, 偶e w 2020 roku przyst膮pi do realizacji Programu pn.: 鈥濧systent osobisty osoby niepe艂nosprawnej鈥, finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Solidarno艣ciowego.

Celem Programu pn.: 鈥濧systent osobisty osoby niepe艂nosprawnej鈥, jest:

  • w prowadzenie us艂ugi asystenta jako formy og贸lnodost臋pnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynno艣ci oraz funkcjonowaniu w 偶yciu spo艂ecznym,
  • mo偶liwo艣膰 skorzystania przez osoby niepe艂nosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynno艣ci oraz funkcjonowaniu w 偶yciu spo艂ecznym,
  • ograniczenie skutk贸w niepe艂nosprawno艣ci oraz stymulowanie osoby niepe艂nosprawnej do podejmowania aktywno艣ci i umo偶liwienie jej realizowania prawa
    do niezale偶nego 偶ycia;
  • przeciwdzia艂anie