• 2020pcprbanner1.jpg
  • pcpr1.jpg

PCPR

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Ziemia Pszczyńska. Pomoc jest kompleksowa, zorganizowana w oparciu o 20-letnie doświadczenie pszczyńskiego hospicjum.

Projekt obejmuje osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia, w tym osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. Dla chorych objętych opieką, projekt zakłada opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, pomoc psychologiczną i rehabilitacyjną.
Dla opiekunów faktycznych organizację grupy wsparcia, szkolenia oraz pomoc specjalistyczną.

Z projektu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie LSR Ziemia Pszczyńska, która obejmuje; powiat pszczyński (bez miasta Pszczyna), Bieruń, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Ornontowice.

http://www.hospicjumojcapio.pless.pl/projekty-ue/uslugi-spoleczne-lsr-ziemi-pszczynskiej/