CUS

Usamodzielnienie wychowank贸w

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zast臋pcza

Projekty i programy

Pe艂nienie funkcji rodziny zast臋pczej jest dzia艂aniem odpowiedzialnym i wymagaj膮cym du偶ego wk艂adu pracy i zaanga偶owania. Osoby sprawuj膮ce piecz臋 zast臋pcz膮 posiadaj膮 szereg uprawnie艅 oraz obowi膮zk贸w. Pe艂nienie w/w funkcji wymaga od rodziny odpowiednich umiej臋tno艣ci i kompetencji.

Formy wsparcia oraz prawa i zadania wynikaj膮ce z pe艂nienia funkcji rodziny zast臋pczej:

Rodziny zast臋pcze s膮 obj臋te opiek膮 koordynatora rodzinnej pieczy zast臋pczej, kt贸rego g艂贸wnym zadaniem jest udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom oraz monitorowanie rodzin w wype艂nianiu powierzonej im funkcji.

 

Deklarujemy nasz膮 pomoc w wszelkich sprawach dotycz膮cych pieczy zast臋pczej, pomoc w kontaktach z o艣rodkami zdrowia, poradni膮 psychologiczno - pedagogiczn膮, szko艂膮, s膮dami i innymi instytucjami mog膮cymi rozwi膮za膰 problemy pojawiaj膮ce si臋 w trakcie pe艂nienia przez Pa艅stwa funkcji rodziny zast臋pczej.

Zach臋camy Pa艅stwa do korzystania z poradnictwa i wsparcia specjalistycznego:

  • radcy prawnego - poniedzia艂ek od 15.00 do 17.00,
  • psychologa - poniedzia艂ek od 9.00 do 17.00, wtorek od 7.30 do 15.30 i czwartek od 08.00 do 12.00,
  • koordynatora rodzinnej pieczy zast臋pczej w godzinach urz臋dowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: poniedzia艂ek od 7.30 do 17.00 wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30 pi膮tek od 7.30 do 14.00.