Powiat Bieruńsko-Lędziński Serdecznie zaprasza do Klubu Seniora w Centrum Usług Społecznych przy ul. Lędzińskiej 24a , 43-143 Lędziny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00-18:00

Oferujemy ciekawe zajęcia :

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Ziemia Pszczyńska. Pomoc jest kompleksowa, zorganizowana w oparciu o 20-letnie doświadczenie pszczyńskiego hospicjum.

Informujemy o projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. (POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY)

Powiat Bieruńsko Lędziński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, informuje, że w 2020 roku przystąpi do realizacji Programu pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, jest:

  • w prowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
  • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie jej realizowania prawa
    do niezależnego życia;
  • przeciwdziałanie