CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ostatnie

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, spokojem i miłością.
Niech Wielkanoc jednoczy i wzmacnia całą rodzinę
A w domach zagości radość, spokój i wielka
nadzieja odradzającego się życia.