Wa偶ne informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o rozpocz臋ciu od dnia 9 maja 2022 r. realizacji Programu korekcyjno - edukacyjnego dla os贸b stosuj膮cych przemoc w rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia艂aniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021 r. poz. 1249).

 Program adresowany jest do:

  • os贸b doros艂ych stosuj膮cych przemoc w rodzinie w szczeg贸lno艣ci tych, wobec kt贸rych prowadzono procedur臋 鈥濶iebieskie Karty鈥,
  • os贸b zobowi膮zanych do udzia艂u w programie wyrokiem lub postanowieniem s膮du,
  • os贸b u kt贸rych wyst臋puje ryzyko stosowania przemocy w rodzinie.

Celem programu jest nabycie i rozwijanie przez uczestnik贸w zdolno艣ci komunikowania si臋, wgl膮du i wyra偶ania prze偶ywanych emocji, zwi臋kszenie zdolno艣ci do samokontroli.  Program prowadzony b臋dzie w formie grupowych, cotygodniowych sesji. Udzia艂 w programie jest bezp艂atny.

Osoby zainteresowane, w tym tak偶e kierowane przez instytucje pomocy spo艂ecznej, policj臋, s膮dy, prokuratur臋 i inne,  winny zg艂osi膰 si臋 w dniu 9 maja 2022 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w L臋dzinach,
ul. L臋dzi艅ska 24, w sali konferencyjnej.      

Szczeg贸艂owych informacji osobom zainteresowanym programem udzielaj膮 pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej pod nr tel.: 32 3240816, 32 3240811  w nast臋puj膮cych godzinach: poniedzia艂ki  7.30 鈥 17.00, wtorki 7.30 鈥 13.00, czwartki 7.30 鈥 13.00, pi膮tki 7.30 鈥 14.00.