CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ostatnie

Od 1.01.2022 r. bankową obsługę budżetu Powiatu prowadzi PKO Bank Polski S.A. w związku z tym zmianie ulegnie rachunek bankowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Nowy rachunek  bankowy od 1.01.2022r. : 60 1020 2528 0000 0902 0573 0462