CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ostatnie

3 STYCZNIA 2022 r. (PONIEDZIAŁEK ) – OD GODZ. 7:30 DO GODZ. 15:30

 W pozostałe dni miesiąca stycznia 2022 r.:

w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00

od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30

w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.00