CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ostatnie

5 LISTOPADA 2021 r. (PIĄTEK) – OD GODZ. 7.30 DO GODZ. 15.30

W pozostałe dni miesiąca listopada 2021 r.:

w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00
od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30
w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.00