CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ostatnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program rozpocznie się 10.05.2021 r. o godz. 16.00, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach,  przy ul. Lędzińskiej 24, w sali konferencyjnej.         

Program adresowany jest do:

  • osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie w szczególności tych, wobec których prowadzono procedurę „Niebieskie Karty”,
  • osób zobowiązanych do udziału w programie wyrokiem lub postanowieniem sądu,
  • osób u których występuje ryzyko stosowania przemocy w rodzinie.

Celem programu jest nabycie i rozwijanie przez uczestników zdolności komunikowania się, wyrażania i wglądu w przeżywane emocje, zwiększenie zdolności do samokontroli. Program prowadzony będzie w formie grupowych, cotygodniowych sesji. Udział w zajęciach jest bezpłatny.      

            Szczegółowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej pod nr tel.: 32 3240827, 32 3240816 w następujących godzinach: poniedziałki  7.30 – 17.00, wtorki 7.30 – 13.30, czwartki 7.30 – 15.30, piątki 7.30 – 14.00