CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ostatnie

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza:

Czasowe zawieszenie działalności w terminie od dnia 20 października 2020 r. do odwołania w Dziennym Domu Pomocy  i Klubie Seniora, które mieszczą się w budynku Centrum Usług Społecznych (Lędziny, ul. Lędzińska 24a)

Decyzja Wojewody