CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ostatnie

Działania projektowe obejmą kursy języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego oraz warsztaty rozwojowe. Dodatkowo przeprowadzimy wstępne szkolenie informatyczne i podczas całego projektu dostępne będzie wsparcie techniczne. Projekt skierowany jest do osób z dysfunkcją wzroku w wieku 14-45 lat z małych miejscowości z całej Polski. Wszystkie działania odbędą się online. Po więcej informacji odsyłam do strony projektu: https://www.sprawnijezykowo.strefai.org.pl/