Centrum Usług Społecznych

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ważne informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że fundacja Internationaler Bund Polska realizuje Projekt „Twój Asystent – wsparcie na dobry start – 2” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rekrutacja prowadzona będzie wyłącznie telefonicznie pod nr telefonu 32 219 10 10 w godz. od 9:00 do 15:00 w ściśle określonym terminie tj. od 17.05.2023 r. do 19.05.2023 r.

Regulamin dostępny jest na stronie www.ib-polska.pl

Informacje dotyczące Projektu można uzyskać pod numerem telefonu 32 219 10 10.

Plakat informacyjny

Regulamin