Centrum Usług Społecznych

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ważne informacje

Konferencja: Większa wiedza - większa tolerancja / 2 edycja
Bez barier – aktywność fizyczna u osób z niepełnosprawnościami
Lędziny, 8 maja 2023 r. (poniedziałek), godz. 10:001

Link do konferencji na żywo