Centrum Usług Społecznych

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ważne informacje

W związku ze startem nowego systemu 'IPFRON+' wprowadzonego przez PFRON i szkoleniami, które odbywają się w Katowicach, dla osób działających zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych PFRON udostępnił portał informacyjny

https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/

Na szkoleniach można nabyć niezbędną wiedzę do poruszania się po systemie i składania wniosków o dofinansowanie dla swoich Podopiecznych

Lista dostępnych szkoleń oraz form wsparcia dostępna na portalu

https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/

IPFRON+