Centrum Usług Społecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAPROSZENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO do uczestnictwa w projekcie: Centrum Usług Społecznych – profesjonalnie wsparcie seniora w powiecie bieruńsko-lędzińskim, etap I i etap II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 88 niesamodzielnych ze względu na wiek, niepełnosprawność seniorów 60+ z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, w tym z obszarów rewitalizacji.
Projekt zakłada 88 nowych miejsc świadczenia usług społecznych w powiecie bieruńsko-lędzińskim.

Usługi będą świadczone w oparciu o standardy usług w nowoczesnym Centrum Usług Społecznych oraz atrakcyjne formy aktywizacji, warsztaty, kursy, wystawy, niwelowanie wykluczenia cyfrowego, telefon zaufania seniora.
Wszystkie formy wsparcia dostosowane do potrzeb i możliwości uczestnika świadczone będą w dni robocze - od poniedziałku do piątku – w Dziennym Domu Pomocy i Klubie Seniora w nowopowstałym Centrum Usług Społecznych w Lędzinach przy ulicy Lędzińskiej 24A  od miesiąca maja do 31 grudnia 2021 roku.
Projekt przyczyni się do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego seniorów poprzez ich aktywizację społeczną, kulturalną, wspieranie integracji grupowej, budowanie poczucia przynależności do wspólnoty, niwelowanie problemu wykluczenia społecznego.

Uczestnikom projektu oferujemy:
30 nowych miejsc w Dziennym Domu Pomocy, w tym m.in.: usługi opiekuńcze, zajęcia usprawniające ruchowo, terapię zajęciową, zajęcia arte-terapii, aktywizację intelektualną, aktywizację społeczną i kulturalną, rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych (umiejętność korzystania z telef. komórkowych, internetu, tv VOD, urządzeń elektrycznych), warsztaty  z zakresu zdrowego stylu życia, poradnictwo specjalistyczne, 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek);
58 nowych miejsc w Klubie Seniora, w tym m.in.: treningi pamięci, muzykoterapię, kurs- podstawy obsługi komputera i internetu, kurs rysunku/malarstwa, kurs tańca, kurs fotografii, warsztaty aktorskie, warsztaty kuchni śródziemnomorskiej, warsztaty kuchni wegetariańskiej, warsztaty uprawy róż, kurs języków obcych.

Wartość projektu: 1 163 010,35 zł
Dofinansowanie EFS: 1 081 599,62 zł
Wkład własny: 81 410,73 zł

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi miejskich/gminnych ośrodków pomocy społecznej w miejscu zamieszkania:
dla mieszkańców Bierunia – tel. kontakt.: 32 216 21 76
dla mieszkańców  Lędzin– tel. kontakt.: 32 216 67 91
dla mieszkańców  Imielina – tel. kontakt.: 32 225 57 46
dla mieszkańców  Chełmu Śląskiego – tel. kontakt.: 32 225 76  95
dla mieszkańców  Bojszów – tel. kontakt.: 32 328 93 05
lub kontakt z kierownikiem w Centrum Usług Społecznych – tel. kontakt.: 503 505 658.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-20
Data publikacji:2020-04-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:433