Jesteś tutaj: Start / Ochrona danych

Ochrona danych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach z siedzibą przy ul. Lędzińskiej 24 w Lędzinach (43-140)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach z siedzibą przy ul. Lędzińskiej 24 w Lędzinach (43-140), reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: mail: sekretariat@pcprledziny.pl z dopiskiem IOD, tel. +48 501070616,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-21
Data publikacji:2018-06-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:933