Interwencja kryzysowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Lędzinach udziela pomocy w charakterze interwencji kryzysowej, zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Art.47.

Przeżywanie kryzysów jest szczególnie trudnym doświadczeniem, z którym często sami nie dajemy sobie rady. Naruszona zostaje nasza dotychczasowa równowaga, autonomia, poczucie bezpieczeństwa do tego stopnia, że stosowane przez nas sposoby poradzenia sobie w trudnych sytuacjach nie sprawdzają się. Jest to subiektywnie postrzegana i interpretowana sytuacja tzn. ,że dla jednej osoby to samo wydarzenie może być kryzysem a dla innej nie.

W zależności od indywidualnej reakcji na zdarzenie możemy zmobilizować się do działania albo też w wyniku stresu nie móc realizować ważnych zadań, celów. Ostre reakcje na stres mogą skutkować zaburzeniem ogólnego funkcjonowania człowieka a także zaburzeniami psychicznymi związanymi.

W związku z tym, że człowiek staje się immobilny, potrzebna jest pomoc z zewnątrz tzw. interwencja kryzysowa, która zapobiegnie utracie lub przywróci utraconą zdolność do samodzielnego działania, podejmowania decyzji. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi czyli emocjonalnej, umysłowej stabilności, poczucia autonomii, niezależności.

Zatem można powiedzieć, że interwencja kryzysowa to kompleks zintegrowanych interdyscyplinarnych działań, wykorzystujących zasoby klienta, podejmowanych na rzecz osób, rodzin, całych grup będących w stanie kryzysu, których celem jest zapobieganie utracie lub przywracanie utraconej równowagi w wymiarze psychicznym i społecznym, zdolności do działania i autonomii oraz rozwiązania problemu lub problemów stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego

Interdyscyplinarność działań interwencyjnych wynika z charakteru kryzysu. Ma on wpływ na funkcjonowanie człowieka na wielu poziomach i obszarach. Dlatego tak ważne jest udzielenie pomocy ze strony specjalistów różnych dziedzin. Zazwyczaj są to psycholodzy, pracownicy socjalni, prawnicy, pedagodzy, lekarze.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie udzielamy pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej.

Pomoc psychologiczna udzielana jest w formie indywidualnego wsparcia lub wspólnych konsultacji, porad dla par, rodzin. Prowadzone są również grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne.

Godziny pracy Punktu Interwencji Kryzysowej:

Poniedziałek 7.30 – 1700

Wtorek 7.30 – 15.30

środa 7.30 – 15.30

czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7.30 – 14.00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-22
Data publikacji:2016-11-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:2822