Jesteś tutaj: Start

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Poszukujemy specjalistów w związku z przystąpieniem do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

4 listopada 2019
Powiększ zdjęcie logo%20mrips

OGŁOSZENIE

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z przystąpieniem do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 – Moduł III poszukuje specjalistów z zakresu:

  • psychologii,
  • terapii – specjaliści ds. autyzmu
  • pielęgnacji/rehabilitacji

 do prowadzenia specjalistycznego poradnictwa przeznaczonego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. do godz. 12-tej.

 W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 – Moduł III prosimy o kontakt:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24

tel. 32 324 08 16 , e-mail: sekretariat@pcprledziny.pl

 

Program „Opieka Wytchnieniowa” realizowany jest ze środków Solidarnościowego

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Czytaj więcej o: Poszukujemy specjalistów w związku z przystąpieniem do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

16 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby, uczestniczące w Programie będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, w tym m.in.: przy pomocy asystenta w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe, itp.), na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, a także pomoc asystenta w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji oraz pomoc asystenta w załatwieniu spraw urzędowych.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Osoby zainteresowane, uczestnictwem w ww. Programie prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia oraz dostarczenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24 do dnia 18 października 2019 r. do godz. 11-tej.

Szczegółowy opis programu

Załącznik:

Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Czytaj więcej o: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Informacja dot. przedłużenia terminu składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn. "Opieka Wytchnieniowa"

9 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż przedłużono termin składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn.: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 – Moduł III Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, do dnia 21 października 2019 r. do godz. 12.00.

Informacje na temat prgoramu

Czytaj więcej o: Informacja dot. przedłużenia terminu składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn. "Opieka Wytchnieniowa"

27 grudnia 2019 r. - dniem wolnym od pracy

2 października 2019

Dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie z obowiązkiem odpracowania  w dniu 12 października 2019 r. (sobota) w godzinach od 7:00 do 13:30.

Czytaj więcej o: 27 grudnia 2019 r. - dniem wolnym od pracy

Informacja dot. przedłużenia terminu składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn. "Opieka Wytchnieniowa"

30 września 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż przedłużono termin składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn.: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, do dnia 8 października 2019 r. do godz. 15.00.

Informacje na temat programu

Czytaj więcej o: Informacja dot. przedłużenia terminu składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn. "Opieka Wytchnieniowa"

Po plenerze malarskim

27 września 2019
Powiększ zdjęcie

Dnia 25 września br. na terenie Bieruńskiego Ośrodka Kultury - Regionalne Centrum Kulturalno-Gospodarcze „Remiza” w Bieruniu odbył się Pierwszy Integracyjny Plener Malarski “Bez barier”. Ideą przedsięwzięcia była integracja z osobami niepełnosprawnymi realizowana poprzez wspólną twórczość artystyczną. W Plenerze aktywnie brało udział 28 Uczestników zgłoszonych przez podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz członkowie Klubu Plastyka „Kontrast”. Tematyka prac nie była odgórnie narzucona – każdy Uczestnik mógł przelać na płótno dokładnie to, czym pragnął podzielić się z innymi.

 

Czytaj więcej o: Po plenerze malarskim

PROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

19 września 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o rozpoczęciu realizacji Programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie  zgodnie  z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program adresowany jest do:
    • osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie w szczególności wobec których prowadzono procedurę „Niebieskie Karty”,
    • osób kierowanych przez instytucje np. sąd, kuratorów, ośrodki pomocy społecznej,
    • absolwentów programów korekcyjno-edukacyjnych, wymagających dalszej pracy nad utrwaleniem wprowadzonych zmian,
    • osób u których występuje znaczne ryzyko stosowania przemocy w rodzinie.

Program prowadzony jest w formie indywidualnych sesji, jego celem jest zmiana niekonstruktywnych zachowań, poprawa w komunikowania się i wyrażaniu przeżywanych emocji, zwiększenie zdolności do samokontroli.      
Uzgadnianie terminów konsultacji i szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 3240811 w następujących godzinach: poniedziałki  7.30 – 17.00, wtorki 7.30 – 13.30, czwartki 7.30 – 17.00, piątki 7.30 – 14.00.

Czytaj więcej o: PROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Program pn. :„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – Moduł III

17 września 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, informuje iż przystąpiło do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019- Moduł III.

W ramach realizacji programu zakłada się świadczenie przez Powiat Bieruńsko-Lędziński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:
● dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
● osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego,
wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.
Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 17 września 2019 r. do 27 września 2019 r.
do godz. 13-tej.

Załączniki do pobrania

Czytaj więcej o: Program pn. :„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – Moduł III