CUS

Usamodzielnienie wychowank贸w

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zast臋pcza

Projekty i programy

Likwidacja barier ma na celu umo偶liwienie uczestnictwa niepe艂nosprawnym w 偶yciu spo艂ecznym oraz u艂atwienie osobie niepe艂nosprawnej wykonanie codziennych, podstawowych czynno艣ci lub kontakt贸w z otoczeniem.

Maksymalna kwota dofinansowania mo偶e wynosi膰 do 95 % og贸lnych koszt贸w, jednak nie wi臋cej ni偶 do wysoko艣ci pi臋tnastokrotnego przeci臋tnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie mo偶na otrzyma膰 raz na trzy lata.

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wnioskodawca sk艂ada nast臋puj膮ce dokumenty:

  • wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych pobrany ze strony internetowej pcpr
  • kopi臋 orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci,
  • udokumentowan膮 podstaw臋 o zameldowaniu w lokalu w kt贸rym ma nast膮pi膰 likwidacja barier (w艂asno艣膰, umowa najmu itp.),
  • o艣wiadczenie o dochodach wnioskodawcy i os贸b zamieszka艂ych z wnioskodawc膮,

Likwidacja barier w komunikowaniu si臋 dotyczy os贸b, kt贸re ze wzgl臋du na swoj膮 niepe艂nosprawno艣膰 maj膮 trudno艣ci w kontaktach z otoczeniem.

Trudno艣ci w komunikowaniu si臋 musz膮 by膰 po艣wiadczone orzeczeniem oraz aktualnym za艣wiadczeniem lekarskim, zawieraj膮cym informacje o w/w problemach, wynikaj膮cych ze schorzenia.

Warto艣膰 takiego dofinansowania mo偶e wynosi膰 maksymalnie do 80% warto艣ci koszt贸w poniesionych przez wnioskodawc臋, jednak nie wi臋cej ni偶 do wysoko艣ci pi臋tnastokrotnego przeci臋tnego wynagrodzenia.