• 2020pcprbanner1.jpg
  • pcpr1.jpg

PCPR

Zasady przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), dalej RODO. informujemy, i偶:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. L臋dzi艅ska 24, 43-140 L臋dziny reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w L臋dzinach,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: mail: inspektor@odocn.pl, nr tel. 602762036,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu realizacji ustawowych i statutowych zada艅 ww. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b臋d膮 wy艂膮cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa oraz zawartych um贸w powierzenia przetwarzania danych osobowych,
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 do realizacji okre艣lonego celu, a nast臋pnie przechowywane b臋d膮 w czasie okre艣lonym przepisami prawa,
6. Posiada Pani/Pan prawo do dost臋pu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w艂a艣ciwego w sprawach ochrony danych osobowych, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych,
8. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych w zakresie niezb臋dnym do realizacji zada艅 jest obowi膮zkowe i wynika z przepis贸w prawa.