Centrum Usług Społecznych

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ważne informacje

29 MARCA 2021 r. (PONIEDZIAŁEK) –
OD GODZ. 7:30 DO GODZ. 15:30

W pozostałe dni miesiąca marca 2021 r.:
w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00
od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30
w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.00