CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ostatnie

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.  – wydłużono termin do 8 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu)

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie:

Szczegółowe informacje o programie