CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ostatnie

21 KWIETNIA r. (PIĄTEK) – CZYNNE OD GODZ. 7.30 DO GODZ. 15.30

W pozostałe dni miesiąca kwietnia 2023 r. czynne:
w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00
od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30
w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.00