Centrum Usług Społecznych

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ważne informacje

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pracują cały czas zgodnie z godzinami pracy urzędu,

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15"30
Piątek: 7:30 - 14:00

Zachęcamy, by swoje sprawy w urzędzie załatwić drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu, korzystając z poczty e-mail (sekretariat@pcprledziny.pl), e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Dane kontaktowe pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Środki ostrożności