Wsparcie dla rodzin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej jest działaniem odpowiedzialnym i wymagającym dużego wkładu pracy i zaangażowania. Osoby sprawujące pieczę zastępczą posiadają szereg uprawnień oraz obowiązków. Pełnienie w/w funkcji wymaga od rodziny odpowiednich umiejętności i kompetencji.

 

Formy wsparcia oraz prawa i zadania wynikające z pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

 

Rodziny zastępcze są objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, którego głównym zadaniem jest udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom oraz monitorowanie rodzin w wypełnianiu powierzonej im funkcji.

 

Deklarujemy naszą pomoc w wszelkich sprawach dotyczących pieczy zastępczej, pomoc w kontaktach z ośrodkami zdrowia, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, szkołą, sądami i innymi instytucjami mogącymi rozwiązać problemy pojawiające się w trakcie pełnienia przez Państwa funkcji rodziny zastępczej.

 

Zachęcamy Państwa do korzystania z poradnictwa i wsparcia specjalistycznego:

  • radcy prawnego - poniedziałek od 15.00 do 17.00,
  • psychologa - poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek od 7.30 do 15.30 i czwartek od 08.00 do 12.00,
  • koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: poniedziałek od 7.30 do 17.00 wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30 piątek od 7.30 do 14.00.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-29
Data publikacji:2016-11-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:2583