Rodzinna piecza zastępcza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest to przejściowa – okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

RODZINNE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ:

1)  rodzina zastępcza:

  • spokrewniona – dziadkowie, pradziadkowie lub rodzeństwo.
  • niezawodowa – małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim niebędącą wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dziećmi).
  • zawodowa – w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna; małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim niebędącą wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

2)  rodzinny dom dziecka – małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-29
Data publikacji:2016-11-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:3357