Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Likwidacja barier ma na celu umożliwienie uczestnictwa niepełnosprawnym w życiu społecznym oraz ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonanie codziennych, podstawowych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić do 95 % ogólnych kosztów, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie można otrzymać raz na trzy lata.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wnioskodawca składa następujące dokumenty:

  • wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych pobrany ze strony internetowej pcpr: www.powiatbl.pl/pcpr z linku Druki - wnioski PFRON,
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  • udokumentowaną podstawę o zameldowaniu w lokalu w którym ma nastąpić likwidacja barier (własność, umowa najmu itp.),
  • oświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkałych z wnioskodawcą,

 

Likwidacja barier w komunikowaniu się dotyczy osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność mają trudności w kontaktach z otoczeniem.

Trudności w komunikowaniu się muszą być poświadczone orzeczeniem oraz aktualnym zaświadczeniem lekarskim, zawierającym informacje o w/w problemach, wynikających ze schorzenia.

Wartość takiego dofinansowania może wynosić maksymalnie do 80% wartości kosztów poniesionych przez wnioskodawcę, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-15
Data publikacji:2016-11-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:2561