Ostatnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o rozpocz臋ciu realizacji Programu psychologiczno - terapeutycznego dla os贸b stosuj膮cych przemoc w rodzinie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie (M.P.
z 2021 r. poz. 235) od dnia 13.09. 2021 r. Program adresowany jest do:
鈥 os贸b doros艂ych stosuj膮cych przemoc w rodzinie w szczeg贸lno艣ci wobec kt贸rych prowadzono procedur臋 鈥濶iebieskie Karty鈥,
鈥 os贸b kierowanych przez instytucje np. s膮d, kurator贸w, o艣rodki pomocy spo艂ecznej,
鈥 absolwent贸w program贸w korekcyjno-edukacyjnych, wymagaj膮cych dalszej pracy nad utrwaleniem wprowadzonych zmian,
鈥 os贸b u kt贸rych wyst臋puje znaczne ryzyko stosowania przemocy w rodzinie.

Program prowadzony b臋dzie w formie indywidualnych sesji, jego celem jest zmiana niekonstruktywnych zachowa艅, poprawa w komunikowania si臋 i wyra偶aniu prze偶ywanych emocji, zwi臋kszenie zdolno艣ci do samokontroli.
Uzgadnianie termin贸w konsultacji i szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 pod nr tel.: 32 3240811, 32 3240816 w nast臋puj膮cych godzinach: poniedzia艂ki 7.30 鈥 17.00, wtorki 7.30 鈥 12.30, czwartki 7.30 鈥 13.30, pi膮tki 7.30 鈥 14.00.