Ostatnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, 偶e realizuje obowi膮zek na艂o偶ony przez 艣l膮skiego pa艅stwowego wojew贸dzkiego inspektora sanitarnego nakazuj膮cy obj臋cie codziennym pomiarem temperatury cia艂a wszystkie osoby wchodz膮ce na teren powiatowego centrum pomocy rodzinie i centrum us艂ug spo艂ecznych.

 

W ZWI膭ZKU Z POWY呕SZYM PROWADZONY JEST POMIAR TEMPERATURY CIA艁A ZA POMOC膭 KAMERY TERMOWIZYJNEJ ZNAJDUJ膭CEJ SI臉 PRZY WEJ艢CIACH  G艁脫WNYCH.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycz膮ca pomiaru temperatury cia艂a os贸b wchodz膮cych do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Us艂ug Spo艂ecznych realizowanego za pomoc膮 kamery termowizyjnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, 偶e:

Administratorem Pana/Pani danych jest:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. L臋dzi艅ska 24, 43-140 L臋dziny.

Kontakt do inspektora ochrony danych: telefon: +48  501 070 611, lub e-mail: sekretariat@pcprledziny.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie pomiaru temperatury cia艂a os贸b wchodz膮cych do budynku, kt贸rego zarz膮dc膮 jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz do budynku Centrum Us艂ug Spo艂ecznych, w kt贸rym znajduje si臋 Dzienny Dom Pomocy i Klub Seniora( kom贸rki organizacyjne PCPR) w zwi膮zku z zapobieganiem rozprzestrzeniania si臋 COVID-19.

Podstawa prawna przetwarzania danych: decyzja 艢l膮skiego Pa艅stwowego Wojew贸dzkiego Inspektora Sanitarnego nr NS-HP.2330.281.2020 na postawie    art. 8 a ust. 5 pkt 1 lit. a), ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej.

Informacje o odbiorcach danych:  Pani/Pana dane osobowe (pomiar temperatury cia艂a) nie b臋d臋 przekazywane innym odbiorcom.

Odczytane dane nie b臋d膮 podstaw膮 profilowania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Okres przechowywania danych:  pomiar dokonywany jest na bie偶膮co. Pani/Pana dane dotycz膮ce temperatury cia艂a nie b臋d膮 zapisywane w 偶adnej formie.

W zwi膮zku z pomiarem temperatury ma Pani/Pan prawo do: 偶膮dania wgl膮du do aktualnie wykonywanego pomiaru temperatury cia艂a, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a tak偶e prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.