CUS

Usamodzielnienie wychowank贸w

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zast臋pcza

Projekty i programy

I. Tworz膮 ma艂偶onkowie lub osoba nie pozostaj膮ca w zwi膮zku ma艂偶e艅skim nie b臋d膮cy wst臋pnymi lub rodze艅stwem dziecka, mog膮 to by膰 zar贸wno osoby spokrewnione z dzieckiem jak i obce. Kandydaci do pe艂nienia funkcji rodziny zast臋pczej niezawodowej s膮 zobowi膮zani posiada膰 艣wiadectwo uko艅czenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zast臋pczej lub prowadzonego przez o艣rodek adopcyjny.

II. Na wniosek kandydata organizator rodzinnej pieczy zast臋pczej, w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania rodziny zast臋pczej niezawodowej, wydaje za艣wiadczenie kwalifikacyjne zawieraj膮ce potwierdzenie uko艅czenia tego szkolenia, spe艂niania warunk贸w, tj.:

 

 1. daj膮 r臋kojmi臋 nale偶ytego sprawowania pieczy zast臋pczej;
 2.  nie s膮 i nie by艂y pozbawione w艂adzy rodzicielskiej, oraz w艂adza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wype艂niaj膮 obowi膮zek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowi膮zek w stosunku do nich wynika z tytu艂u egzekucyjnego;
 4. nie s膮 ograniczone w zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych;
 5. s膮 zdolne do sprawowania w艂a艣ciwej opieki nad dzieckiem, co zosta艂o potwierdzone:
 1. opini膮 o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pe艂nienia funkcji rodziny zast臋pczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawion膮 przez psychologa, kt贸ry posiada co najmniej wykszta艂cenie wy偶sze magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie do艣wiadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 2. za艣wiadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
 3. przebywaj膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. zapewni膮 odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umo偶liwiaj膮ce dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i spo艂ecznego,
 • w艂a艣ciwej edukacji i rozwoju zainteresowa艅,
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

III. pe艂nienie funkcji rodziny zast臋pczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka mo偶e by膰 powierzone osobom, kt贸re nie by艂y skazane prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo.

IV. W przypadku rodziny zast臋pczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworz膮ca t臋 rodzin臋 musi posiada膰 sta艂e 藕r贸d艂o dochod贸w.

V. Rodzina zast臋pcza oraz prowadz膮cy rodzinny dom dziecka sprawuj膮cy piecz臋 zast臋pcz膮 nad dzieckiem mog膮 czasowo, za zgod膮 s膮du, sprawowa膰 piecz臋 zast臋pcz膮 nad tym dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowi膮zek ten dotyczy tak偶e rodzin zast臋pczych zawodowych oraz os贸b prowadz膮cych rodzinne domy dziecka.

VI. Wiek podopiecznych 鈥 od urodzenia do pe艂noletno艣ci.
w rodzinie zast臋pczej zawodowej lub rodzinie zast臋pczej niezawodowej, w tym samym czasie, mo偶e przebywa膰 艂膮cznie nie wi臋cej ni偶 3 dzieci lub os贸b, kt贸re osi膮gn臋艂y pe艂noletnio艣膰 przebywaj膮c w pieczy zast臋pczej.

VII.W razie konieczno艣ci umieszczenia w rodzinie zast臋pczej niezawodowej lub zawodowej rodze艅stwa, za zgod膮 rodziny zast臋pczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zast臋pczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie wi臋kszej liczby dzieci.

VIII. Z rodzin膮 zast臋pcz膮 niezawodow膮 lub zawodow膮 spe艂niaj膮c膮 warunki do prowadzenia rodzinnego domu dziecka starosta mo偶e zawrze膰, na wniosek tej rodziny, umow臋 o prowadzenie rodzinnego domu dziecka.