CUS

Usamodzielnienie wychowank贸w

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zast臋pcza

Projekty i programy

Wnioskodawcami mog膮 by膰 osoby niepe艂nosprawne, stosownie do potrzeb wynikaj膮cych z niepe艂nosprawno艣ci oraz osoby fizyczne prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, je偶eli prowadzona dzia艂alno艣膰 zwi膮zana jest z rehabilitacj膮 os贸b niepe艂nosprawnych.

Dofinansowanie mog膮 otrzyma膰 osoby niepe艂nosprawne o miesi臋cznych dochodach nie przekraczaj膮cych:

  • 50% przeci臋tnego wynagrodzenia og艂aszanego przez prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego przypadaj膮cego na cz艂onka rodziny pozostaj膮cego we wsp贸lnym gospodarstwie domowym
  • 65% przeci臋tnego wynagrodzenia og艂aszanego przez prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego w przypadku osoby samotnej

Adresatami dofinansowania s膮:

  • osoby ze znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniem niepe艂nosprawno艣ci, dzieci i ucz膮ca si臋 m艂odzie偶 w wieku do 26 lat z przyznanym zasi艂kiem piel臋gnacyjnym, potwierdzonym za艣wiadczeniem o jego pobieraniu,
  • osoby fizyczne prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, je偶eli prowadzona dzia艂alno艣膰 zwi膮zana jest z rehabilitacj膮 os贸b niepe艂nosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem z艂o偶enia wniosku,

Wysoko艣膰 dofinansowania wynosi 80% koszt贸w tego sprz臋tu, nie wi臋cej jednak ni偶 do wysoko艣ci pi臋ciokrotnego przeci臋tnego wynagrodzenia.

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie nale偶y z艂o偶y膰 w PCPR nast臋puj膮ce dokumenty:

  • opini臋 psychologa, pedagoga lub rehabilitanta wskazuj膮c膮 efekt jaki mo偶e przynie艣膰 rehabilitacja przy u偶yciu wskazanego we wniosku sprz臋tu,
  • kosztorys wst臋pny (zestawienie) okre艣laj膮cy cz臋艣ci sk艂adowe zadania, kt贸re ma by膰 dofinansowane,
  • kalkulacj臋 wykorzystania sprz臋tu rehabilitacyjnego 鈥 w przypadku gdy wnioskodawc膮 jest podmiot prawny (jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej) lub osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 (liczba os贸b niepe艂nosprawnych, kt贸re objete b臋d膮 rehabilitacj膮, cz臋stotliwo艣膰 zabieg贸w, itp.).