CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom:

 • Policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112,
 • prokuraturę.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy wprowadziła interwencyjną  procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura ta określa sposoby pomocy osobom doznającym przemocy i działania wobec stosujących przemoc. Jeżeli doznajesz przemocy w rodzinie, zgłoś ten fakt i okoliczności jej stosowania instytucjom, których przedstawiciele mają uprawnienia do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, są to:

 • Ośrodki Pomocy Społecznej (patrz baza teleadresowa w materiałach do pobrania)
 • Policja
 • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Placówki oświaty
 • Placówki ochrony zdrowia

W tych instytucjach możesz uzyskać następującą pomoc:

 • Policja, Prokuratura – możesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej.
 • Sąd rodzinny i opiekuńczy – możesz złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.
 • Ośrodki Pomocy Społecznej – pomogą Ci w sprawach socjalnych, bytowych, niektóre udzielą pomocy psychologicznej i prawnej.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – możesz skorzystać z pomocy prawnej, psychologicznej, psychoterapii, ponadto realizowane są programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc.
 • Ochrona zdrowia – możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.
 • Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – jeżeli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu

Na skutek wszczęcia procedury "Niebieskie Karty" informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania. Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotów realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (patrz baza teleadresowa w materiałach do pobrania).

PAMIĘTAJ!!!

 Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice; następnym razem może być znacznie gorzej. Masz prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.