CUS

Usamodzielnienie wychowank贸w

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zast臋pcza

Projekty i programy

Program korekcyjno-edukacyjny dla os贸b stosuj膮cych przemoc w rodzinie realizowany jest w formie grupowej, udzia艂 w nim jest bezp艂atny. Celem programu jest zmiana niekonstruktywnych zachowa艅, zwi臋kszenie zdolno艣ci do samokontroli, komunikowania si臋 i budowanie w艂a艣ciwych relacji z bliskimi.

 

Program adresowany jest do pe艂noletnich os贸b stosuj膮cych przemoc. Kandydaci do udzia艂u w Programie musz膮 zachowywa膰 abstynencj臋 od alkoholu i innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych. Do Programu kwalifikowane s膮:

  • osoby skazane za czyny zwi膮zane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec kt贸rych s膮d warunkowo zawiesi艂 wykonanie kary, zobowi膮zuj膮c je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;
  • osoby stosuj膮ce przemoc w rodzinie, kt贸re uczestnicz膮 w terapii leczenia uzale偶nienia od alkoholu lub narkotyk贸w;
  • osoby, kt贸re same zg艂osz膮 si臋 do uczestnictwa w Programie lub zostan膮 skierowane przez przedstawicieli s艂u偶b i instytucji dzia艂aj膮cych w obszarze przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie

Uzgadnianie termin贸w konsultacji i szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 pod nr tel.: 32 3240811 w nast臋puj膮cych godzinach: poniedzia艂ki 7.30 鈥 17.00, wtorki 7.30 鈥 13.00, czwartki 7.30 鈥 13.00, pi膮tki 7.30 鈥 14.00.