Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Archiwum

Archiwum

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 20 kwietnia 2020 r.

21 kwietnia 2020

Szanowni mieszkańcy!

Zgodnie z Rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697)  zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24  wykonywane są w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w budynku Powiatowego Centrum Społecznego-Gospodarczego  w Lędzinach.

Pomimo tych utrudnień zapewniam, że pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pracują cały czas zgodnie z godzinami pracy urzędu, tj.:

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15"30
Piątek: 7:30 - 14:00

Zachęcam, by swoje sprawy w urzędzie załatwić drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu, korzystając z poczty e-mail (sekretariat@pcprledziny.pl), e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Dodatkowo informuję, że dokumenty, wnioski i pisma, które chcecie Państwo dostarczyć osobiście, można zostawić w pojemniku ustawionym przed wejściem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Wykaz wszystkich numerów telefonów do poszczególnych Działów, Zespołów oraz Punktu - Link do Danych kontaktowych

Osoby nie mające możliwości sprawdzenia telefonów w Internecie prosimy o kontakt pod poniższym numerem telefonu: 32 324 08 16.


 

 

OGŁOSZENIE Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 26 maja 2020 r.

26 maja 2020

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w związku z utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie („PCPR”) podlega w dalszym ciągu ograniczeniom w dostępie do obiektu. Informujemy jednocześnie, że od godziny 10:00 dnia 26 maja br. przywracamy częściową dostępność do Działów, Zespołów PCPR. Obsługa klientów będzie się odbywać z zachowaniem środków ostrożności przyjętych w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji telefonicznej, elektronicznej, poprzez dostarczenie osobiste dokumentów i pozostawienie ich  w przygotowanym pojemniku, poprzez dostarczenie dokumentów za pomocą poczty lub poczty kurierskiej oraz w wyjątkowych sytuacjach poprzez przyjęcie w wydzielonym Punkcie Obsługi Klienta, znajdującym się przy bocznym wejściu do budynku (drzwi wejściowe do budynku – strona prawa), w którym mieści się PCPR.

W dalszym ciągu, zachęcamy Szanownych Mieszkańców, by przy załatwianiu swoich spraw urzędowych, w pierwszej kolejności, korzystać z platformy e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Dodatkowo informuję, że dokumenty, wnioski i pisma, które chcecie Państwo dostarczyć osobiście, można zostawić w pojemniku ustawionym przed wejściem do PCPR, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z odpowiednim Działem, Zespołem.

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty, wnioski i pisma będą odbierane przez pracowników PCPR w Punkcie Obsługi Klienta.

Kierując się jednak troską o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i interesantów, wprowadzamy następujące zasady działania PCPR:

 1. Czynne będzie tylko boczne wejście do budynku (wejście po stronie prawej zaopatrzone w dzwonek),
 2. Obsługa interesantów wszystkich Działów, Zespołów w Punkcie Obsługi Klienta,
 3. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko.

Zasady zachowania obowiązujące przy wejściu do PCPR:

 1. Interesanci oczekują na wejście, na zewnątrz budynku, po wcześniejszym powiadomieniu pracowników PCPR, poprzez naciśnięcie dzwonka elektrycznego znajdującego się przy drzwiach wejściowych do budynku, w którym znajduje się PCPR (boczne drzwi wejściowe do budynku – strona prawa) ,
 2. Interesanci zachowują wszystkie zasady ustalone w związku ze zwalczaniem wirusa COVID-19 (tj.: zachowanie odpowiednich odległości między osobami, obowiązkowe zasłonięcie ust i nosa maseczką, stosowanie rękawiczek jednorazowych, itp.),
 3. Po wezwaniu przez porządkowego, przed udaniem się do wskazanego pomieszczenia, należy zdezynfekować przygotowanym preparatem, ręce lub rękawiczki.

Wykaz wszystkich numerów telefonów do poszczególnych Działów, Zespołów oraz Punktu 

Osoby nie mające możliwości sprawdzenia telefonów w Internecie prosimy o kontakt pod poniższym numerem telefonu: 32 324 08 16.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie dla wyjątkowości zaistniałej sytuacji.

Zaproszenie na grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej

15 stycznia 2018
Przejdź do - Zaproszenie na grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej

Zapraszamy serdecznie do udziału w Grupie Wsparcia organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie osoby, które czują się krzywdzone przez swoich bliskich, a jednocześnie chcą zmienić tą sytuację i poczuć się bezpiecznie, a także poznać osoby z podobnymi doświadczeniami.

Podczas wspólnych spotkań można:

poznać siebie i odzyskać wiarę we własne siły i możliwości,

zdobyć wiedzę na temat swoich praw,

dowiedzieć się, jak inni radzą sobie z trudnościami,

nauczyć się rozpoznawania i nazywania emocji,

nabyć umiejętności otwartego i jasnego komunikowania

uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną, poradę prawną i socjalną,

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania swojego udziału w spotkaniach, które będą odbywać się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32-324-08-14, 32-324-08-27.

ZMIANA GODZIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2018 ROKU

12 października 2018

29 października 2018 r. od godziny 7.30 do godz. 15.30

W pozostałe dni miesiąca października 2018 roku:
w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00
od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz.15.30
w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.00

ZMIANA GODZIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2018 ROKU

13 listopada 2018

16 listopada 2018 r. od godziny 7.30 do godz. 15.30
23 listopada 2018 r. od godziny 7.30 do godz. 15.30


W pozostałe dni miesiąca listopada 2018 roku:
w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00
od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz.15.30
w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.00

Zmiana godzin w miesiącu grudniu 2018

19 listopada 2018

1 grudnia 2018 r. (sobota) od godziny 7.30 do godz. 15.30 

24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) - nieczynne

W pozostałe dni miesiąca grudnia 2018 roku:

w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00

od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz.15.30

w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.00

WYKŁADY DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

27 lutego 2018
Przejdź do - WYKŁADY DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

W dniu 13 marca br. w Chełmie Śląskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie Śląskim wykład na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie to miało na celu profilaktykę oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie szczególnie wobec osób starszych, poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zjawiska przemocy, jak reagować w sytuacji zagrożenia lub w sytuacji bycia świadkiem oraz gdzie szukać pomocy.

Spotkanie to miało być zachętą do mówienia o problemie przemocy, oraz zgłaszania jej odpowiednim służbom.

Wykład poprowadziła psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Magdalena Kołodziej – Kwaśniak.

Kolejne wykłady dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku o podobnej tematyce odbędą się:

- 9 kwietnia o godz.16.30 w Kinie Piast w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 55,

- 23 kwietnia o godz. 16.00 w Domu Kultury Sokolnia w Imielinie, przy ul. Imielińskiej 29.

 

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie- nabór

17 sierpnia 2017
Przejdź do - Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie- nabór

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje iż kolejna edycja Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie rozpocznie się we wrześniu i potrwa do grudnia br.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Program skierowany jest do :

- pełnoletnich osób stosujących przemoc.
- osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym,
- osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków,

- osób, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zajęcia będą prowadzone głównie w formie grupowej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w obecnej edycji, mogą kontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie, (32-324-08-27, 32-324-08-14).

 

Więcej informacji dostępnych w zakładce: Program Korekcyjno - Edukacyjny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-19
Data publikacji:2015-10-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8782