"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - edycja 2019-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiat Bieruńsko Lędziński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, informuje, że w 2020 roku przystąpi do realizacji Programu pn.: „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, jest:
• w prowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
• możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
• ograniczenie skutków niep ełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie jej realizowania prawa
do niezależnego życia;
• przeciwdziałanie

Adresatami Programu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na
podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1172
z późn. zm.) albo orz eczenie równoważne do ww.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie, tj. korzystanie z usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-20
Data publikacji:2020-04-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:120