Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jedną z form oddziaływań skierowaną do osób stosujących przemoc jest program psychologiczno – terapetyczny, który może służyć m.in.; utrwaleniu, zmiany osiągniętej w wyniku udziału w oddziaływaniach korekcyjno- edukacyjnych. Uczestnicy programu mają możliwość podczas spotkań rozwijać, utrwalać zmianę zachowań, pogłębić samoświadomość, poznać nowe formy zachowań prospołecznych.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

Program został przygotowany w oparciu o zalecenia dotyczące opracowania i realizacji programów psychologiczno - terapetycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku.(M.P. z 2014 r., poz. 445).

 

Celem realizacji programu psychologiczno - terapeutycznego jest:

- zmiana wzorców zachowań i postaw.

- zmiana sposobu myślenia, przekonań, stereotypów utrudniających budowanie partnerskich relacji

- radzenie sobie z trudnymi uczuciami – gniew, złość;

- branie odpowiedzialności za swoje uczucia i zachowania;

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

- nabywanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych;

- uwrażliwianie, odkrywanie empatii i wzmacnianie zachowań prospołecznych.

 

Uczestnikami programu mogą być:

- osoby dorosłe, stosujące przemoc w rodzinie zgłaszające się dobrowolnie,

- osoby, kierowane przez instytucje m.in.: ośrodki pomocy społecznej, kuratorów

- absolwenci programów korekcyjno – edukacyjnych, wymagający dalszej pracy nad utrwaleniem wprowadzonych zmian.

 

Uczestnikami programu nie mogą być:

- osoby z poważnymi zaburzeniami osobowości,

- osoby z zaburzeniami psychicznymi

- osoby uzależnione od narkotyków i alkoholu, które nie przeszły lub nie podjęły terapii uzależnień.

Za uczestnika programu może być uznana wyłącznie osoba, która pozytywnie przejdzie kwalifikację podpisze kontrakt i rozpocznie spotkania programowe.

Program psychologiczno – terapeutyczny obejmuje 10 godzin indywidualnej terapii dla 5 osób stosujących przemoc. Spotkania odbywają się raz w tygodniu od września do grudnia 2017 r. ,w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w odpowiednio przygotowanym do tego celu pomieszczeniu znajdującym się poza miejscem, w którym udziela się pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy domowej.

 

Proponowana tematyka spotkań:

1. Rozwiązywanie problemów, konfliktów z zachowaniem szacunku dla członków rodziny (w tym dzieci);

2. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć;

3. Radzenie sobie z trudnymi uczuciami – gniew, złość

4. Branie odpowiedzialności za swoje uczucia i zachowania;

5. Przełamywanie stereotypów, postaw, przekonań dotyczących płci, pełnionych ról społecznych;

6. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych opartych na modelu porozumienia bez przemocy;

7. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych;

8. Praca nad poczuciem własnej wartości, wzmacnianie osobistych zasobów;

9. Uwrażliwianie, odkrywanie empatii i wzmacnianie zachowań prospołecznych;

10. Profilaktyka zdrowego, trzeźwego stylu życia.

Program finansowany jest przez Wojewodę Śląskiego ze środków na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-17
Data publikacji:2017-08-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:2935