Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Artykuły

Program pn. :„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – Moduł III

17 września 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, informuje iż przystąpiło do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019- Moduł III.

W ramach realizacji programu zakłada się świadczenie przez Powiat Bieruńsko-Lędziński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:
● dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
● osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego,
wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.
Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 17 września 2019 r. do 27 września 2019 r.
do godz. 13-tej.

Załączniki do pobrania

Czytaj więcej o: Program pn. :„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – Moduł III

AKTYWNY SAMORZĄD –PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 sierpnia 2019
Powiększ zdjęcie logo%20pfron

W 2019 roku wnioski w ramach modułu I przyjmowane są w trybie ciągłym  do 31 sierpnia 2019 r.

W ramach modułu II  adekwatnie do organizacji roku akademickiego/szkolnego, wyznacza się  dwa terminy przyjmowania wniosków: do dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/2019), oraz do dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

- z możliwością przywrócenia Wnioskodawcy terminu złożenia wniosku.

Czytaj więcej o: AKTYWNY SAMORZĄD –PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs pn. "AKTYWNY SENIOR"

27 sierpnia 2019
Powiększ zdjęcie grafika%20przedstawiająca%20seniorów

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Śląski ogłosił trzecią edycję Konkursu pn. “AKTYWNY SENIOR” - konkursu na Najaktywniejszego Seniora w województwie śląskim.

Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniorek i Seniorów podejmujących działania na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej w województwie śląskim. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły “Aktywnej Seniorki” oraz “Aktywnego Seniora”. Kandydatów, którzy ukończyli 60 lat, mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie województwa śląskiego.

Czytaj więcej o: Konkurs pn. "AKTYWNY SENIOR"

Zaproszenie na Integracyjny Plener Malarski „Bez barier”

19 sierpnia 2019
Powiększ zdjęcie zdjęcie%20przedstawiające%20akcesoria%20malarskie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Integracyjnym Plenerze Malarskim “Bez barier”, który odbędzie się 25 września br. na terenie Bieruńskiego Ośrodka Kultury - Regionalne Centrum Kulturalno-Gospodarcze „Remiza” w Bieruniu, ul. Remizowa 19 w godz.: 10.00-15.30. Karty Zgłoszeniowe należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach w pokoju nr 3 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24 w terminie do 3.09.2019 r. Regulamin Integracyjnego Pleneru Malarskiego “Bez barier” wraz z Kartą Zgłoszenia znajdują się w załączniku

 

Czytaj więcej o: Zaproszenie na Integracyjny Plener Malarski „Bez barier”

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności:1. Organizacja i poprowadzenie obozu terapeutyczno-edukacyjnego dla rodzin z problemami wychowawczymi - uczestników projektu pn.: "Chcę, mogę, potrafię" - Wyjazd 1, 2. Organizacja i poprowadze

1 lipca 2019

XX Powiatowe Igrzyska Za Nami

10 czerwca 2019
Powiększ zdjęcie

Dnia 5 czerwca 2019 r. na terenie obiektów sportowych przy Hali Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu odbyły się XX Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych. W przedsięwzięciu organizowanym przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wzięło udział 405 zawodników reprezentujących 29 placówek z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miast: Tychów, Mikołowa, Katowic, Pszczyny, Mysłowic i Oświęcimia. Tegoroczne Igrzyska zostały objęte patronatem honorowym Pana Witolda Bańki Ministra Sportu i Turystyki.

Igrzyska otwarto przemarszem drużyn przy akompaniamencie Orkiestry Dętej KWK „PIAST”. Gdy wniesiono olimpijską flagę i zapłonął olimpijski znicz rozpoczęły się zawody sportowe dostosowane do wieku i rodzaju dysfunkcji uczestników.

Osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wręczono Nagrodę Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego im. Matki Teresy – Zasłużony Niepełnosprawnym. Podczas tegorocznych Igrzysk wspomnianą nagrodą wyróżniono: twórcę sieci wsparcia dla osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej - ks. dr Krzysztofa Bąka, związanego z działalnością Caritas - Pana Piotra Goja, prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”  w Bieruniu – Pana Andrzeja Styloka oraz prezesa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Imielinie – Pana Bogdana Mikundę.
Igrzyska Osób Niepełnosprawnych odbywają się cyklicznie począwszy od 1999 roku i przyciągają prawie tysięczną widownię, którą stanowią uczestnicy, zaproszeni goście, wolontariusze i kibice.

Czytaj więcej o: XX Powiatowe Igrzyska Za Nami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

23 maja 2019

XX Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych

21 maja 2019
Powiększ zdjęcie plakat

Dnia 05 czerwca 2019 r. na terenie obiektów przy Hali BOSiR ul. Warszawska 294a w Bieruniu odbędą się XX Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosrpawnych

 

Czytaj więcej o: XX Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych