"Chcę, mogę, potrafię" - projekt rozwojowy dla mieszkanców powiatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ PROJEKT POWIATU BIERUŃSKO LĘDZIŃSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW RPO WSL 2014-2020 PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

25 kwietnia 2018

logotyp EFS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach realizuje projekt Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego "Chcę, mogę, potrafię". 

Wartość projektu to: 734 198,75 zł

Wartośc dofinasowania Unii Europejskiej to: 624 068,94 zł

Wartość wkładu własnego powiatu to: 110 129,81 zł

Poniżej przedstawiamy opis projektu, grup docelowych i dedykowanych im form wsparcia. W zalaczniaku zamieściliśmy Regulamin rekrutacji. Tam także zawarte będą harmonogramy realizacji w kolejnych miesiacach poszczegolnych form wsaprcia.

Wyznacznikami aktywności człowieka są: Wola - determinująca motywację do działania, Możliwości rozumiane jako nasze zasoby, zdolności potrzebne do tego by czegoś dokonać i Poczucie sprawczości - kompetencji, praw osobistych, kierowania własnym życiem. W projekcie są to wyznaczniki dla prowadzenia działań służących aktywizacji jego uczestników - rodzin ich wychowanków, osób niepełnosprawnych, ofiar przemocy, osób poszukujących pracy i bezrobotnych.

Przez działania ukierunkowane na rozwijanie i wzmacnianie motywacji do działania( Chcę…), wiary w swoje możliwości (Mogę…), poczucia kompetencji (Potrafię.) chcemy umożliwić im poprawę jakości swojego życia, opanowanie umiejętności istotnych w pełnieniu ról społecznych i zawodowych, zmianę myślenia o sobie i swoich możliwościach.

 CEL PROJEKTU.

Wzmocnienie umiejętności i wiedzy dla konstruktywnego pełnienia przez uczestników projektu ról społecznych i zawodowych. W szczególności: rozwijanie kompetencji społecznych i zawodowych osób bezrobotnych, uruchomienie aktywności społeczności rodzin pieczy zastępczej, opanowanie umiejętności konstruktywnego pełnienia roli rodzica i opiekuna.

Projekt rozwija kompetencje społeczne istotne także w poruszaniu się po rynku pracy, zapewnia prace nad rozwiązaniem problemów dotychczas blokujących aktywność zawodową uczestniczek i uczestników. Projekt uruchamia procesy doskonalące funkcje rodziny, współdziałania w wypełnianiu roli rodzica. Zapewnia wsparcie w planowaniu i realizacji procesu wychowania. Poprzez komplementarne zaplanowanie działań projektu, różnorodność grup docelowych i zaangażowanie do realizacji specjalistów w poszczególnych tematach, projekt przyczynia się do rozwijania jakości usług społecznych.

 Projekt realizowany będzie od stycznia 2018 do grudnia 2019 w Powiecie bieruńsko-lędzińskim. Poszczególne zadania projektu są różne dla poszczególnych grup uczestników, uwzględniają ich potrzeby i możliwości.

GRUPY DOCELOWE I DEDYKOWANE IM FORMY WSPARCIA. 

 1. RODZINY ZASTĘPCZE I WYCHOWENKOWIE W PROCESIE USAMODZIELNIENIA (10+10)

1.1. Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych dla 10 rodzin  w każdym roku projektu, w wymiarze 3 godzin zegarowych, co 2 m-ce, od maja 2018 do grudnia 2019, w Sali szkoleniowej PCPR w Lędzinach, ul Lędzińska 24.Razem 36 godzin.

1.2. Trening umiejętności społecznych dla rodzin pieczy zastępczej, w tym:  a). warsztat planowania rozwoju wychowanka - 12 godzin,  b). warsztat umiejętności wychowawczych - 12 godzin,  c).warsztat dla rodzin spokrewnionych „jak pogodzić rolę babci i dziadka z rolą mamy i taty?” - 12 godzin, dla ok. 10 rodzin zastępczych w każdym roku trwania projektu, każdy z warsztatów w układzie 4 spotkań  po 3 godziny zegarowe każde,  realizowane od maja 2018 do września 2018 i od marca do czerwca 2019, w Sali szkoleniowej PCPR w Lędzinach, ul. Lędzińska 24. Razem 72 godziny

1.3. Psychoterapia  dla ok. 10 rodzin zastępczych w każdym roku projektu, po około 10 godzin terapii na rodzinę, realizowanej w trakcie 1 godzinnych indywidualnych sesji od kwietnia 2018 do grudnia 2019, w Sali PCPR w  Lędzinach, ul. Lędzińska 24.Razem 240 godzin.

1.4. Szkolenie wyjazdowe na temat terapii traumy wychowanka -  2 dni, w tym warsztaty w układzie 4 x 2 godziny, zakwaterowanie, wyżywienie, opieka nad dziećmi na czas zajęć, transport dla około 20 uczestników w każdym roku projekty ( mąż/żona, dziecko/dzieci.

1.5. Kursy kompetencji dla wychowanków w procesie usamodzielnienia – dla 3 wychowanków w każdym roku trwania projektu. Kurs musi wynikać ze zdiagnozowanych przez pracownika socjalnego potrzeb, być spójny  z celem udziału w projekcie i ścieżką reintegracji.

2. RODZINY Z PROBLEMAMI WYCHOWAWCZYMI (10+10).

2.1. Sesje coachingu rodzicielskiego dla  10  rodziców  z problemami wychowawczymi w każdym roku projektu, po ok. 10 godz. coachingu/rodzica, realizowanych w trakcie 1 godzinnych indywidualnych sesji od maja 2018 do grudnia2019, w Sali PCPR w  Lędzinach, ul. Lędzińska 24. Razem 200 godzin.

2.2. Obóz terapeutyczno - edukacyjny dla rodzin z problemami wychowawczymi – 3 dni, w tym 16 godzin warsztatów, konsultację, opieka nad dziećmi w trakcie warsztatów, zakwaterowanie, wyżywienie, transport. Dla 35 osób w każdym roku trwania projektu (mąż/żona, dziecko/dzieci)

2.3. Bilety do kina – dla wzmocnienia tożsamoąsdci z kulturą, więzi rodzinnych, zapobiegania izolacji społecznej i kulturalnej. Po 2 wyjścia dla każdego rodzica z dzieckiem.

2.4. Wyjazd do Muzeum Śląskiego w Katowicach – dla całej rodziny.

 3. OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY, BIERNE ZAWODOWO (5+5).

3.1. Trening umiejętności społecznych dla osób pozostających bez pracy, poszukujących pracy, biernych zawodowo dla 5 osób w każdym roku trwania projektu, każdy z warsztatów w układzie 6 spotkań po 2 godziny zegarowe każde,  realizowane od czerwca 2018 do grudnia 2018 i od marca do czerwca 2019, września do października 2019 w Sali szkoleniowej PCPR w Lędzinach, ul. Lędzińska 24. Razem 24 godziny.

3.2. Sesje coachingu 5 osób pozostających bez pracy, poszukujących pracy, biernych zawodowo w każdym roku projektu, po ok. 20 godz. coachingu/uczestnika, realizowanych w trakcie 1 godzinnych indywidualnych sesji od kwietnia 2018 do grudnia2019, w sali PCPR w Lędzinach, ul. Lędzińska 24. Razem 200 godzin.

3.3. Kursy kompetencji – dla 5 osób pozostających bez pracy, poszukujących pracy, biernych zawodowo w każdym roku trwania projektu. Kurs musi wynikać ze zdiagnozowanych przez pracownika socjalnego potrzeb, być spójny  z celem udziału w projekcie i ścieżką reintegracji.

4. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE(10+10).

4.1. Trening umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych dla 10 osób w każdym roku trwania projektu, każdy z warsztatów w układzie 6 spotkań po 2 godziny zegarowe każde,  realizowane od maja 2018 do lipca 2018 i od marca do maja 2019, w Sali szkoleniowej PCPR w Lędzinach, ul. Lędzińska 24. Razem 24 godziny.

4.2. Psychoterapia dla ok. 10 osób niepełnosprawnych w każdym roku projektu, po około 10 godzin terapii na uczestnika, realizowanej w trakcie 1 godzinnych indywidualnych sesji od kwietnia 2018 do grudnia 2019, w Sali PCPR w  Lędzinach, ul. Lędzińska 24.Razem 240 godzin.

4.3. Kursy kompetencji – dla 4 osób  z niepełnosprawnością w każdym roku trwania projektu. Kurs musi wynikać ze zdiagnozowanych przez pracownika socjalnego potrzeb, być spójny  z celem udziału w projekcie i ścieżką reintegracji.

4.4. Nowy program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób korzystających z WTZ (10+10), w tym TUS, praktyczna nauka zawodu, praktyki wyjazdowe, ZAZ.

5. OSOBY PO DOŚWIADCZENIACH PRZEMOCY W RODZINIE ( 5+5).

5.1. Trening zachowań asertywnych dla ok. 5 osób w każdym roku trwania projektu po doświadczeniach przemocy w rodzinie, każdy z warsztatów w układzie 10 spotkań po 4 godziny zegarowe każde,  realizowane od maja 2018 do grudnia 2018 i od marca do grudnia 2019, w Sali szkoleniowej PCPR w Lędzinach, ul. Lędzińska 24. Razem 80 godzin.

5.2. Trening rozbrajania agresji dla ok. 5 osób w każdym roku trwania projektu po doświadczeniach przemocy w rodzinie, każdy z warsztatów w układzie 5 spotkań po 4 godziny zegarowe każde,  realizowane od sierpnia 2018 do grudnia 2018 i od sierpnia do grudnia 2019, w Sali szkoleniowej PCPR w Lędzinach, ul. Lędzińska 24. Razem 40 godzin.

5.3. Usługi prawne dla kobiet po doświadczeniach przemocy domowej. Usługa prawna  winna obejmować w szczególności: udzielanie informacji, konsultacji prawnych w zakresie  spraw bieżących wynikających z indywidualnych potrzeb uczestników ,w tym min ocenę prawną i praktyczne wskazania jak należy postępować zgodnie z prawem w danym stanie faktycznym, pomoc w przygotowywaniu pism procesowych, uświadamianie uczestnikom ich praw i obowiązków, wskazanie sposobów egzekwowania swoich praw, przedstawianie ogólnych wiadomości, a także umiejętności w zakresie, sporządzania różnego rodzaju pism z różnych gałęzi prawa, reprezentowanie stron przed sądami.

5.4. Kursy kompetencji – dla 2 osób po doświadczeniu przemocy w rodzinie w każdym roku trwania projektu. Kurs musi wynikać ze zdiagnozowanych przez pracownika socjalnego potrzeb, być spójny  z celem udziału w projekcie i ścieżką reintegracji.

 

 

 

 

Czytaj więcej o: CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ PROJEKT POWIATU BIERUŃSKO LĘDZIŃSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW RPO WSL 2014-2020 PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-23
Data publikacji:2018-04-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:1865