Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 26 maja 2020 r.

26 maja 2020

Szanowni Mieszańcy!

Informujemy, że w związku z utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie („PCPR”) podlega w dalszym ciągu ograniczeniom w dostępie do obiektu. Informujemy jednocześnie, że od godziny 10:00 dnia 26 maja br. przywracamy częściową dostępność do Działów, Zespołów PCPR. Obsługa klientów będzie się odbywać z zachowaniem środków ostrożności przyjętych w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji telefonicznej, elektronicznej, poprzez dostarczenie osobiste dokumentów i pozostawienie ich  w przygotowanym pojemniku, poprzez dostarczenie dokumentów za pomocą poczty lub poczty kurierskiej oraz w wyjątkowych sytuacjach poprzez przyjęcie w wydzielonym Punkcie Obsługi Klienta, znajdującym się przy bocznym wejściu do budynku (drzwi wejściowe do budynku – strona prawa), w którym mieści się PCPR.

W dalszym ciągu, zachęcamy Szanownych Mieszkańców, by przy załatwianiu swoich spraw urzędowych, w pierwszej kolejności, korzystać z platformy e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Dodatkowo informuję, że dokumenty, wnioski i pisma, które chcecie Państwo dostarczyć osobiście, można zostawić w pojemniku ustawionym przed wejściem do PCPR, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z odpowiednim Działem, Zespołem.

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty, wnioski i pisma będą odbierane przez pracowników PCPR w Punkcie Obsługi Klienta.

Kierując się jednak troską o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i interesantów, wprowadzamy następujące zasady działania PCPR:

  1. Czynne będzie tylko boczne wejście do budynku (wejście po stronie prawej zaopatrzone w dzwonek),
  2. Obsługa interesantów wszystkich Działów, Zespołów w Punkcie Obsługi Klienta,
  3. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko.

Zasady zachowania obowiązujące przy wejściu do PCPR:

  1. Interesanci oczekują na wejście, na zewnątrz budynku, po wcześniejszym powiadomieniu pracowników PCPR, poprzez naciśnięcie dzwonka elektrycznego znajdującego się przy drzwiach wejściowych do budynku, w którym znajduje się PCPR (boczne drzwi wejściowe do budynku – strona prawa) ,
  2. Interesanci zachowują wszystkie zasady ustalone w związku ze zwalczaniem wirusa COVID-19 (tj.: zachowanie odpowiednich odległości między osobami, obowiązkowe zasłonięcie ust i nosa maseczką, stosowanie rękawiczek jednorazowych, itp.),
  3. Po wezwaniu przez porządkowego, przed udaniem się do wskazanego pomieszczenia, należy zdezynfekować przygotowanym preparatem, ręce lub rękawiczki.

Wykaz wszystkich numerów telefonów do poszczególnych Działów, Zespołów oraz Punktu 

Osoby nie mające możliwości sprawdzenia telefonów w Internecie prosimy o kontakt pod poniższym numerem telefonu: 32 324 08 16.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie dla wyjątkowości zaistniałej sytuacji.

OGŁOSZENIE Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 20 kwietnia 2020 r.

21 kwietnia 2020

Szanowni mieszańcy!

Zgodnie z Rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697)  zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24  wykonywane są w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w budynku Powiatowego Centrum Społecznego-Gospodarczego  w Lędzinach.

Pomimo tych utrudnień zapewniam, że pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pracują cały czas zgodnie z godzinami pracy urzędu, tj.:

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15"30
Piątek: 7:30 - 14:00

Zachęcam, by swoje sprawy w urzędzie załatwić drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu, korzystając z poczty e-mail (sekretariat@pcprledziny.pl), e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Dodatkowo informuję, że dokumenty, wnioski i pisma, które chcecie Państwo dostarczyć osobiście, można zostawić w pojemniku ustawionym przed wejściem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Wykaz wszystkich numerów telefonów do poszczególnych Działów, Zespołów oraz Punktu - Link do Danych kontaktowych

Osoby nie mające możliwości sprawdzenia telefonów w Internecie prosimy o kontakt pod poniższym numerem telefonu: 32 324 08 16.


 

 

UWAGA! Zmiany w zakresie obsługi klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

16 marca 2020

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podjęto szczególne środki ostrożności polegające na ograniczeniu dostępności do działów i biur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Od 16 marca 2020 r. (wstępnie) do 27 marca 2020 r.  prosimy o kontakt z naszą jednostką tylko wg poniższych wskazówek:

  • telefonicznie:

- centrala: 32 324 08 16;

- Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym:  32 324 08 12;

- Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej: 32 324 08 15,

- Dzienny Dom Pomocy i Klub Seniora: 32 324 08 21,

- Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej: 32 324 08 20;

  • elektronicznie: sekretariat@pcprledziny.pl. albo za pomocą platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę   o kontaktowanie się z właściwym działem w ww. sposób.

Zdalne wsparcie psychologiczne

13 marca 2020

W związku z zagrożeniem koronawirusem i wzrostem liczby osób obejmowanych kwarantanną, w tym także domową, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o możliwości skorzystania ze zdalnej pomocy psychologicznej.

 

Osoby potrzebujące wsparcia lub posiadające informację o potrzebie udzielenia takiej pomocy innym osobom mogą kontaktować się telefonicznie:

 

centrala: 32 324 08 16

Punkt Interwencji Kryzysowej: 32 324 0811

lub e-mailowo:

sekretariat@pcprledziny.pl

pik@pcprledziny.pl

KORONAWIRUS

12 marca 2020

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wszczęto postępowanie mające na celu ograniczenie rozpowszechniania koronawirusa.

Od najbliższego czwartku (12 marca 2020 r.) prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w budynku Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie tylko do spraw koniecznych. W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystać alternatywne sposoby komunikacji z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie poprzez

kontakt:
1. telefoniczny:
- centrala: 32 324 08 16;
- Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym: 32 324 08 12;
- Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej 32 324 08 15,
- Dzienny Dom Pomocy i Klub Seniora: 32 324 08 21,
- Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej: 32 324 08 20;
2.  elektroniczny: sekretariat@pcprledziny.pl ;
3.  pocztą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres: Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny

SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

27 lutego 2020
Przejdź do - SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘDZINACH ZAPRASZA DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
   
Jeżeli doświadczasz lub doświadczałaś/łeś jakiejkolwiek formy przemocy, potrzebujesz wsparcia emocjonalnego lub chcesz podzielić się nim z innymi, przyjdź na spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.


Podczas spotkań będziesz mógł/mogła dowiedzieć się więcej o mechanizmach przemocy, sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podzielić się swoimi doświadczeniami z osobami znajdującymi  się w podobnej sytuacji, nabrać sił do zmiany swojej sytuacji, wzmocnić poczucie własnej wartości.

Udział w grupie poprzedzony jest indywidualną konsultacją z psychologiem.
Spotkania rozpoczną się 30 marca 2020 r.  i będą odbywać się co drugi poniedziałek,od godziny 16.30 do 18.30  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lędzińskiej 24 w Lędzinach, w pokoju nr 202, na I piętrze.
Uczestnictwo jest dobrowolne  i bezpłatne. Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny z psychologiem Magdaleną Kołodziej - Kwaśniak, numer telefonu:  32 324 08 22 lub 503092650.

Zasady przyjmowania do dziennego domu pomocy

7 lutego 2020

Zasady - przyjmowania do klubu seniora

7 lutego 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-08
Data publikacji:2015-10-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:23847