Jesteś tutaj: Start

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja dot. przedłużenia terminu składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn. "Opieka Wytchnieniowa"

30 września 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż przedłużono termin składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn.: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, do dnia 8 października 2019 r. do godz. 15.00.

Informacje na temat programu

Czytaj więcej o: Informacja dot. przedłużenia terminu składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn. "Opieka Wytchnieniowa"

Po plenerze malarskim

27 września 2019
Powiększ zdjęcie

Dnia 25 września br. na terenie Bieruńskiego Ośrodka Kultury - Regionalne Centrum Kulturalno-Gospodarcze „Remiza” w Bieruniu odbył się Pierwszy Integracyjny Plener Malarski “Bez barier”. Ideą przedsięwzięcia była integracja z osobami niepełnosprawnymi realizowana poprzez wspólną twórczość artystyczną. W Plenerze aktywnie brało udział 28 Uczestników zgłoszonych przez podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz członkowie Klubu Plastyka „Kontrast”. Tematyka prac nie była odgórnie narzucona – każdy Uczestnik mógł przelać na płótno dokładnie to, czym pragnął podzielić się z innymi.

 

Czytaj więcej o: Po plenerze malarskim

PROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

19 września 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o rozpoczęciu realizacji Programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie  zgodnie  z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program adresowany jest do:
    • osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie w szczególności wobec których prowadzono procedurę „Niebieskie Karty”,
    • osób kierowanych przez instytucje np. sąd, kuratorów, ośrodki pomocy społecznej,
    • absolwentów programów korekcyjno-edukacyjnych, wymagających dalszej pracy nad utrwaleniem wprowadzonych zmian,
    • osób u których występuje znaczne ryzyko stosowania przemocy w rodzinie.

Program prowadzony jest w formie indywidualnych sesji, jego celem jest zmiana niekonstruktywnych zachowań, poprawa w komunikowania się i wyrażaniu przeżywanych emocji, zwiększenie zdolności do samokontroli.      
Uzgadnianie terminów konsultacji i szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 3240811 w następujących godzinach: poniedziałki  7.30 – 17.00, wtorki 7.30 – 13.30, czwartki 7.30 – 17.00, piątki 7.30 – 14.00.

Czytaj więcej o: PROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Program pn. :„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – Moduł III

17 września 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, informuje iż przystąpiło do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019- Moduł III.

W ramach realizacji programu zakłada się świadczenie przez Powiat Bieruńsko-Lędziński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:
● dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
● osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego,
wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.
Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 17 września 2019 r. do 27 września 2019 r.
do godz. 13-tej.

Załączniki do pobrania

Czytaj więcej o: Program pn. :„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – Moduł III

AKTYWNY SAMORZĄD –PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 sierpnia 2019
Powiększ zdjęcie logo%20pfron

W 2019 roku wnioski w ramach modułu I przyjmowane są w trybie ciągłym  do 31 sierpnia 2019 r.

W ramach modułu II  adekwatnie do organizacji roku akademickiego/szkolnego, wyznacza się  dwa terminy przyjmowania wniosków: do dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/2019), oraz do dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

- z możliwością przywrócenia Wnioskodawcy terminu złożenia wniosku.

Czytaj więcej o: AKTYWNY SAMORZĄD –PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs pn. "AKTYWNY SENIOR"

27 sierpnia 2019
Powiększ zdjęcie grafika%20przedstawiająca%20seniorów

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Śląski ogłosił trzecią edycję Konkursu pn. “AKTYWNY SENIOR” - konkursu na Najaktywniejszego Seniora w województwie śląskim.

Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniorek i Seniorów podejmujących działania na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej w województwie śląskim. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły “Aktywnej Seniorki” oraz “Aktywnego Seniora”. Kandydatów, którzy ukończyli 60 lat, mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie województwa śląskiego.

Czytaj więcej o: Konkurs pn. "AKTYWNY SENIOR"

Zaproszenie na Integracyjny Plener Malarski „Bez barier”

19 sierpnia 2019
Powiększ zdjęcie zdjęcie%20przedstawiające%20akcesoria%20malarskie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Integracyjnym Plenerze Malarskim “Bez barier”, który odbędzie się 25 września br. na terenie Bieruńskiego Ośrodka Kultury - Regionalne Centrum Kulturalno-Gospodarcze „Remiza” w Bieruniu, ul. Remizowa 19 w godz.: 10.00-15.30. Karty Zgłoszeniowe należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach w pokoju nr 3 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24 w terminie do 3.09.2019 r. Regulamin Integracyjnego Pleneru Malarskiego “Bez barier” wraz z Kartą Zgłoszenia znajdują się w załączniku

 

Czytaj więcej o: Zaproszenie na Integracyjny Plener Malarski „Bez barier”

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności:1. Organizacja i poprowadzenie obozu terapeutyczno-edukacyjnego dla rodzin z problemami wychowawczymi - uczestników projektu pn.: "Chcę, mogę, potrafię" - Wyjazd 1, 2. Organizacja i poprowadze

1 lipca 2019